Home / Tag Archives: Microsoft Kodu 1.5.2.0

Tag Archives: Microsoft Kodu 1.5.2.0

Microsoft Kodu 1.5.2.0

Microsoft Kodu 1.5.2.0

Kodu là một ngôn ngữ lập trình trực quan khác được thực hiện rõ ràng để tạo ra sự chuyển hướng. Nó được dự định có sẵn cho trẻ em và quyến rũ cho bất cứ ai. Điều kiện lập trình tiếp tục chạy trên Xbox, cho phép nhấn mạnh …

Read More »